Actueel

krant

1 januari 2021

Kernteam Gezinshuizen

Het Kernteam Gezinshuizen ontwikkelt verschillende producten en activiteiten ter ondersteuning van de gezinshuizen, zorgaanbieders en gemeenten op basis van een uitvoeringsagenda. Hier een 'eindejaarsbericht'.

Baby met Teddy Bear

31 maart 2020

Meer spoedaanvragen uithuisplaatsing kinderen

Doordat de hulpverlening in de jeugdzorg deels stil is komen te vallen door corona, is er een toename van het aantal spoedaanvragen voor uithuisplaatsing.

"Eén van de oorzaken is dat de hulpverlening niet meer binnen kan kijken bij gezinnen." zegt Jeugdrechtadvocaat Mieke Krol.

notitieboekje

8 november 2019

Vernietigend rapport inspectie over jeugdzorg

Het kabinet gaat ingrijpen bij de jeugdzorg. Gemeenten worden verplicht samen te werken, schrijven de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker. Om de problemen op te lossen willen De Jong en Dekker gemeenten verplichten om meer samen te werken.

Image by Brooke Lark

24 juni 2019

Landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 

volksrant dames.jpg

6 december 2018

Steeds meer inkoop zorg op basis van resultaat

Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten. In plaats van per gewerkt uur krijgt de hulpverlening geld voor een hulpplan met een meetbaar resultaat: dat de jongere weer naar school gaat bijvoorbeeld, of zijn gedrag verbetert. De jeugdhulp moet zo efficiënter en goedkoper worden. 

Schermopname (14).png

20 oktober 2018

'Kinderen krijgen te snel jeugdzorg' 

Nieuwsuur bericht dat het aantal kinderen en pubers dat professionele hulp zoekt, groeit. Gemeenten die deze jeugdhulp betalen, raken hierdoor steeds dieper in de rode cijfers. Een kleine 90 gemeenten hebben al een beroep gedaan op de zogeheten 'stroppenpot', een noodvoorziening.

marije en arnold.jpg

12 oktober 2018

Marije en Arnold starten gezinshuis in Rotterdam

Marije en Arnold van der Linde gaan hun droom verwezenlijken. Ze hebben een nieuw huis gekocht en gaan hier een gezinshuis beginnen. Binnenkort komen er vier kinderen bij hun wonen naast hun drie eigen kinderen. Het wordt dus een vol huis!

Schermopname (6).png

24 september 2018

Dushi Huis centraal in KRO NCRV reportage (kijktip)

Vijftien jaar geleden had Alex de Bokx een droom: een Pippi Langkous-huis voor pleegkinderen. Zonder enige ervaring in de zorg, besloot hij ervoor te gaan. Wat begon met een paar kinderen, is inmiddels in positieve zin uit de hand gelopen. Alex biedt  nu op verschillende plekken in Nederland een thuis aan uit-huis-geplaatste kinderen.

gezinshuis zaltbommel.jpg

31 augustus 2018

Pubers vinden hun draai in pas geopend gezinshuis

Goed nieuws! Gezinshuis QuoVadis verhuisde onlangs naar Bruchem. Derk en Monique Nijkamp begonnen acht jaar geleden voor zich zelf nadat ze vastliepen in het systeem van de zorg. Nu vangen ze vier uit huis geplaatste jongeren op. Vier andere jongeren leren hoe het is om op kamers te wonen.  

Mannen met Calculator

18 december 2020

Gemeenten overschrijden budget jeugdzorg fors

Gemeenten hebben in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan jeugdzorg uitgegeven dan ze van het kabinet ontvingen ​Blokhuis wil een fundamentele discussie over het jeugdzorgstelsel. Hij vindt dat er een structurele oplossing moet komen.

Glimlachende Tiener

4 februari 2020

Jongeren tot 21 jaar in gezinshuis

Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Met deze nieuwe regel moet het voor jongeren in een gezinshuis vanzelfsprekend maken langer gebruik te maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis, zodat ze het huis verlaten wanneer ze hier aan toe zijn.

Broeder zuster liefde

1 augustus 2019

Een groot hart is niet genoeg

Uit huis geplaatste kinderen komen steeds vaker terecht bij gezinshuizen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kunnen gezinshuizen een voorbeeld zijn voor andere vormen van kleinschalige jeugdhulp, want "alleen een groot hart en goede bedoelingen zijn niet genoeg".

 Jonge Overwegen van de Vrouw

10 januari 2019

"Pleegouders kunnen veel maar er zijn grenzen"

Platform De Monitor onderzoekt hoe het gesteld is met de opvang van uit huis geplaatste kinderen. Opvang in een gezinssituatie is mooi maar Peer van der Helm ziet in de praktijk ook veel kinderen vastlopen in een pleeggezin. "Ze vallen uit en zijn weer een negatieve ervaring rijker."

boter bij vis.jpg

30 november 2018

Gemeenten willen meer geld voor jeugdhulp

Gemeenten zijn nog lang niet klaar met het kabinet als het gaat over een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd. Een motie van die strekking werd door de ALV van de VNG aangenomen.

foto nd.jpg

18 oktober 2018

Gezinshuizen zijn beter dan jeugdzorginstellingen

Onderzoek laat zien dat jongeren in gezinshuizen een positief leefklimaat ervaren en dat dit verschilt met het leefklimaat in leefgroepen in instellingen. De steun die jongeren ervaren in het gezinshuis en de relatie met de gezinshuisouder(s) zijn daarin belangrijke elementen.

kosten jeugdzorg plaatje.jpg

2 oktober 2018

Kosten jeugdzorg rijzen de pan uit

Gemeenten hebben vorig jaar meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot, meldt Binnenlands Bestuur. Vooral de uitgaven voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. Daar werd vorig jaar bijna een vijfde meer aan gespendeerd dan begroot. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa. 

HJ Koopman.jpg

21 september 2018

Nieuw: Gezinshuisparaplu Leusden

Henry en Jeannet Koopman hebben een gezinshuis in Leusden. Ze zijn voor Leusden de 'Gezinshuisparaplu' gestart."We willen andere pleegouders als dat nodig is steunen, coachen, praktische hulp bieden en met elkaar in contact brengen."

jeugdbeschermer.jpg

1 september 2018

Een jeugdbeschermer over haar werk

De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 had als doel sneller signaleren en ingrijpen. In de praktijk werkt het echter anders. "Er wordt juist meer 'doorgemodderd" aldus Ria van Asselt, Jeugdbeschermer. 

Family Hayride

14 juli 2020

Meer pleeggezinnen maar tekort blijft

Ondanks de toename van het aantal pleegouders wachten nog steeds veel kinderen op pleegzorg. Er zijn vorig jaar 2778 nieuwe pleeggezinnen bijgekomen,  een toename van acht procent. Toch moesten nog bijna duizend kinderen vorig jaar wachten op pleegzorg.

3 Gears

9 januari 2020

Pleegouders stoppen vaak om onvrede zorgsysteem

Problemen binnen het zorgsysteem zijn voor pleegouders de belangrijkste reden om te stoppen met het pleegouderschap. 
Dat blijkt uit een enquête van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut. 

Image by Tom Thain

21 juli 2019

Een nieuw gezinshuis van start

Politieagenten Richard Henning en Jorien Vleghaar stopten met hun werk toen ze zagen dat pubers in de problemen nergens terecht kunnen. Nu vangen ze in hun gezinshuis zeven pleegkinderen op. Het is een baan die niet als werk voelt.

transferium.jpg

6 december 2018

Weg vrij voor ingrijpende verandering in jeugdzorg

Gemeenten mogen de jeugdzorg ingrijpend veranderen, ook als goed functionerende instellingen voor de moeilijkste jongeren erdoor kunnen gaan wankelen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van woensdagmiddag.

voordewind.jpg

27 november 2018

Leeftijdsgrens gezinshuizen mogelijk naar 21 jaar

In een aangenomen motie verzoekt Kamerlid Voordewind om in overleg met relevante partijen onderzoek te doen naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen van 18 naar 21 jaar, net zoals dit onlangs is gedaan voor pleegzorg. Een andere motie over terugdringen van de verantwoordingslast werd ook aangenomen.

evi.jpg

13 oktober 2018

Evi schrijft boek over haar ervaringen in de jeugdzorg

Evi van Arragon is twintig jaar oud en al door veel diepe dalen gegaan. Over haar ervaringen in de jeugdzorg heeft de Doetinchemse een boek geschreven. ,,Er wordt te veel met kinderen gesleept.’’

Sad Meisje in het venster

26 september 2018

'Jeugdzorg nodig, ook na 18de jaar'

Jongeren die pleegzorg ontvangen hebben tegenwoordig na hun 18e recht op verlengde jeugdhulp tot hun 21e jaar. Maar kunnen en willen ze dat wel? Hierover ging een bijeenkomst van  de gemeenteraad van Amersfoort. 

instelling onveilig.jpg

7 september 2018

Jongere niet veilig in deze jeugdzorg-instelling 

Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Zetten is een onveilige plek voor de opgenomen jongeren. Drugshandel tiert er welig, jongeren met gedrags-problemen worden onvoldoende van elkaar gescheiden. Dit schrijft de Gelderlander vandaag.