top of page

Plekken vrij voor jongeren vanaf 17 jaar

Gewoon in huis.PNG
Knipsel.PNG
Gemeente Amersfoort.PNG
Regio-GV-gr.png
Anita portret.jpg
Tiemen Zeldenrust-03-pasfoto.jpg
LinkedIn_Logo_edited.png
logo_FC.jpg
iso keurmerk logo.jpg
Logo Klachtenportaal Zorg B.V._edited.jp

UPDATE JANUARI 2023: PLEKKEN ZIJN INGEVULD

21 oktober 2022 - Op korte termijn komen er in ons gezinshuis enkele plekken vrij voor verblijf met zelfstandigheidstraining. 

Voorwaarden voor een passende match

 • Leeftijd vanaf 17 jaar.

 • Motivatie om te leren zelfstandig te wonen. 

 • Jongere heeft een dagbesteding.

 • Beschikking voor twee jaar, op gezinshuis.

 • Gemeente heeft contract met ons of is bereid deze af te sluiten. 

In december van dit jaar starten wij als Gezinshuis Zeldenrust met het begeleiden van jongeren die willen leren zelfstandig te wonen. Deze jongeren gaan wonen in 'De Loods', een pand dat grenst aan het erf van ons gezinshuis. In De Loods is plek voor vier jongeren, verdeeld over twee studio's en een appartement met twee kamers met gedeelde voorzieningen. Momenteel zijn nog twee plekken vrij. 

Reageren
We nodigen u uit om te reageren als u vanuit uw professie een plek voor een jongere zoekt, bijvoorbeeld als voogd, coördinator pleegzorg, behandelaar, medewerker van een wijkteam, samen veilig team of andere gecertificeerde instelling.

Procedure

 • Als u een mogelijkheid ziet, neem dan per mail of telefoon contact met ons op voor een eerste oriëntatie.

 • Bij inschatting van een goede match: opsturen van het dossier, volgens AVG richtlijnen.

 • In de week van 24 november bespreken de gezinshuisouders en de ondersteunende gedragswetenschapper de binnengekomen dossiers. We selecteren op basis van de beschikbare informatie de meest passende matches. 

 • Vervolgens inwinnen van aanvullende informatie, bv door gesprek en nadere kennismaking met begeleider(s).  

 • Kennismaking met jongere op huidige verblijfplaats.

 • Kennismaking met jongere op locatie van ons gezinshuis.

 • Definitieve besluitvorming.

  

Zie www.gezinshuiszeldenrust.nl/contact voor contactgegevens van Anita en Tiemen, de gezinshuisouders.

There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Leonard Cohen

"

"

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
bottom of page