top of page

Stichting Gezinshuis Zeldenrust

Om zowel de startfase als het vervolg mogelijk te maken is de Stichting Gezinshuis Zeldenrust opgericht.

 

De stichting heeft twee (statutaire) doelstellingen. 

Allereerst om zonder winstoogmerk, en daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven, te beheren en ter beschikking te stellen aan Gezinshuis Zeldenrust, gevestigd te Hoevelaken. De ingezamelde middelen komen direct ten goede aan het verblijf en het herstel van de in het gezinshuis geplaatste kinderen. 

 

Daarnaast stelt de stichting zich ten doel om gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige gezinsvormen, in de regio Amersfoort het bestaan van gezinshuizen positief onder de aandacht te brengen, in de hoop daarmee meer mensen te inspireren om zelf een gezinshuis te beginnen.

Gegevens 

 • Naam: Stichting Gezinshuis Zeldenrust

 • Oprichting: 24-08-2018

 • RSIN nummer: 859105349

 • Contactgegevens: contact

 • Beleidsplan: download

 • Bestuurssamenstelling:

  • Tiemen Zeldenrust (voorzitter)

  • Anita Zeldenrust 

  • Richard Duckers

  • Marieke Duckers-Feunekes

   De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd

 • ANBI nummer: 859105349

 • Accountant: Brouwer, Heerenveen

 • Rek nr: NL18 ABNA 0824 2099 15

bottom of page