top of page
Stretching_edited_edited.png

Op eigen benen

De problemen in de jeugdzorg zijn groot maar de sterke groei van gezinshuizen is hoopgevend. Opmerkelijk in deze ontwikkeling is de opkomst van vrijgevestigde gezinshuizen, die hun zorg zo kleinschalig mogelijk en op basis van kwaliteit en maatwerk aanbieden. Gemeenten baseren hun beleid echter in toenemende mate op ‘span of control’, door bij aanbestedingen te kiezen voor een beperkt aantal, vaak grootschalig georganiseerde hoofdaannemers. Dat is ontmoedigend voor de door ondernemende en betrokken burgers opgezette vrijgevestigde gezinshuizen. Gemeenten doen er mede gezien het grote tekort aan gezinshuisplekken verstandig aan om te kiezen voor een constructie die ook aan vrijgevestigden ruimte biedt.

Naar onze overtuiging kunnen gezinshuizen, als ze dat willen en kunnen, op eigen benen staan. We onderbouwen dat in een uitgebreid artikel. Lees verder. 

bottom of page