top of page

Raad van Toezicht

Een gezinshuis is in zekere zin een glazen huis. Veel mensen kijken met ons mee. Onze eigen kinderen, buren en vrienden bijvoorbeeld, onze gedragswetenschapper, ouders, voogden, wijk- en SAVE teams, de leerkring Gezinshuizen, collega gezinshuizen, de AKJ vertrouwenspersoon voor de kinderen, behandelaars, onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, onze accountant en uiteraard de audits van het Keurmerk Gezinshuizen. En jaarlijks verantwoorden we ons aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die ook de bevoegdheid heeft ons wanneer dan ook te bezoeken.

Waarom dan ook een raad van toezicht? We geloven dat het leerzaam is om onze eigen feedback te organiseren. Met mensen uit het werkveld is de raad een kritisch klankbord: niet op één onderdeel maar over de volle breedte. Een betrokken raad van toezicht stimuleert tot gesprek en tot reflectie op ons functioneren.

Onze raad van toezicht is ingesteld conform de Governancecode Zorg 2017, toepassing kleine organisaties, en baseert het toezicht op de vier bouwstenen van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Voor meer achtergrond zie het Reglement Raad van Toezicht Gezinshuis Zeldenrust. De secretaris van de raad van toezicht, Karin Los, is per email bereikbaar: rvt@gezinshuiszeldenrust.nl.

Leden 

Henry Koopman. Voorzitter. Gezinshuisondernemer en coach. Aandachtsgebied: Bekwame gezinshuisouders

Karin Los. Secretaris. Raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Aandachtsgebied: Positie van het kind en diens ouders

rvt@gezinshuiszeldenrust.nl

 

Roelf van Herwijnen. Lid. Opleidingsdocent en coach. Voorheen Jeugdhulpverlener.
Aandachtsgebied: Leefklimaat in gezinshuis

 

Lisa Finnema. Lid. Ondernemer in de kinderopvang.

Aandachtsgebied: Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page