top of page

PROFIEL

Gewoon in huis.PNG
Jeugdstem.jpg
Gemeente Amersfoort.PNG
Regio-GV-gr.png
Anita portret.jpg
Tiemen Zeldenrust-03-pasfoto.jpg
LinkedIn_Logo_edited.png
logo_FC.jpg
iso keurmerk logo.jpg
Logo Klachtenportaal Zorg B.V._edited.jp

Wij zijn een zelfstandig gezinshuis. Via overeenkomsten met de regio's Amersfoort en Gooi en Vechtstreek worden kinderen in ons huis geplaatst. Samen met onze gedragswetenschapper Willy Drenth van Gewoon in huis beoordelen wij zorgvuldig de aanvraag voor een plaatsing.

Per 1 januari 2023 bestaat ons gezinshuis uit twee fasen. Allereerst een Basishuis met plek voor vier kinderen tot 18 jaar. Daarnaast grenzend aan ons erf 'De Loods' waar jongeren vanaf 17 jaar richting zelfstandigheid worden opgeleid. Hier is plaats voor vier jongeren.

Anita is als gezins- en jeugdprofessional geregistreerd bij SKJ onder registratienummer 140003289. 

Conform de Governancecode Zorg 2017, toepassing kleine organisaties, heeft ons gezinshuis sinds september 2020 een raad van toezicht. Deze raad, samengesteld met een brede jeugdzorgexpertise, houdt toezicht op basis van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 

Criteria

Voor iedere matching geldt  dat de op dat moment bestaande bezetting leidend is. Wij onderzoeken nauwkeurig welke impact een nieuwe plaatsing heeft op de al bij ons verblijvende jeugdigen.

 

Voor het basishuis hebben we de volgende criteria: 

- Minimum leeftijd van 10 jaar;

- LVB: terughoudend;

- Open houding van ouder(s), voogden t.a.v. onze christelijke identiteit; 

 

Voor De Loods kijken we vooral naar de motivatie van de jongere zelf: is er bereidheid om zich te ontwikkelen naar zelfstandig wonen? De minimumleeftijd is 17 jaar. 

We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen dat op een positieve wijze de professionalisering en continue aandacht voor kwaliteit stimuleert. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerde in februari 2020 dat ons gezinshuis voldoet aan alle verwachtingen. 

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsverenigingen BPSW en Present 24x7.

Klachtenregeling

Omdat wij een veilig thuis willen zijn komt onze vertrouwenspersoon Ymke Peters vier keer per jaar langs voor de kinderen. Zij is vertrouwenspersoon bij  Jeugdstem/Adviespunt ZorgbelangDe kinderen en ook andere betrokkenen zoals ouders en voogd kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg. Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page