PROFIEL

Wij zijn een zelfstandig gezinshuis. Via overeenkomsten met de regio's Amersfoort en Gooi en Vechtstreek worden kinderen in ons huis geplaatst. Samen met onze gedragswetenschapper Willy Drenth van Gewoon in huis beoordelen wij zorgvuldig de aanvraag voor een plaatsing.

Anita is als gezins- en jeugdprofessional geregistreerd bij SKJ onder registratienummer 140003289. 

Welke criteria hanteren wij?

Voor iedere matching geldt  dat de op dat moment bestaande bezetting leidend is. Wij onderzoeken nauwkeurig wat een nieuwe plaatsing betekent voor de kinderen in ons gezinshuis. Daarnaast hanteren wij: 

- Minimum leeftijd van 8 jaar;

- LVB: terughoudend;

- Open houding van ouder(s), voogden t.a.v. onze christelijke identiteit; 

- 4-5 kindplaatsen. In de zomer 2020 komt er plek vrij. Lees verder 

Onderwijs is enorm belangrijk voor gezinshuiskinderen. Hun loopbaan op school loopt vaak achter bij hun intelligentie, ze worden vaak overgeplaatst en de band met leraren en/of medeleerlingen vraagt om aandacht. Vanuit haar ervaring en expertise als intern begeleider en gedragsspecialist in het primair onderwijs doorziet Anita de ‘andere kant’, die van het onderwijs en kan ze een rol als gelijkwaardige sparring partner innemen. 

We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Wij onderstrepen het belang van kwaliteit door onze werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerde in februari 2020 dat ons gezinshuis voldoet aan alle verwachtingen. 

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsverenigingen BPSW en Present 24/7

Klachtenregeling

Omdat wij een veilig thuis willen zijn komt onze vertrouwenspersoon Ymke Peters vier keer per jaar langs voor de kinderen. Zij is vertrouwenspersoon bij het AKJ (Advies en Klachtbureau voor de Jeugdzorg). De kinderen en ook andere betrokkenen zoals ouders en voogd kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
logo_FC.jpg

Gezinshuis Zeldenrust

Anita & Tiemen Zeldenrust

Ons adres

Penningweg 4, 3871 KS, Hoevelaken

Email: info@gezinshuiszeldenrust.nl

KvK nr: 71587683    
Rek nr: NL18 ABNA 0824 2099 15