PROFIEL

Gewoon in huis.PNG
Knipsel.PNG
Gemeente Amersfoort.PNG
Regio-GV-gr.png
logo sociale kaart mini.png
Anita portret.jpg
Tiemen Zeldenrust-03-pasfoto.jpg
LinkedIn_Logo_edited.png
iso keurmerk logo.jpg
Logo Klachtenportaal Zorg B.V._edited.jp

Wij zijn een zelfstandig gezinshuis. Via overeenkomsten met de regio's Amersfoort en Gooi en Vechtstreek worden kinderen in ons huis geplaatst. Samen met onze gedragswetenschapper Willy Drenth van Gewoon in huis beoordelen wij zorgvuldig de aanvraag voor een plaatsing.

Anita is als gezins- en jeugdprofessional geregistreerd bij SKJ onder registratienummer 140003289. 

Conform de Governancecode Zorg 2017, toepassing kleine organisaties, heeft ons gezinshuis sinds september 2020 een raad van toezicht. Deze raad, samengesteld met een brede jeugdzorgexpertise, houdt toezicht op basis van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. 

Welke criteria hanteren wij?

Voor iedere matching geldt  dat de op dat moment bestaande bezetting leidend is. Wij onderzoeken nauwkeurig wat een nieuwe plaatsing betekent voor de kinderen in ons gezinshuis. Daarnaast hanteren wij: 

- Minimum leeftijd van 10 jaar;

- LVB: terughoudend;

- Open houding van ouder(s), voogden t.a.v. onze christelijke identiteit; 

- 4-5 kindplaatsen.

We zijn in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen. Dit keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Wij onderstrepen het belang van kwaliteit door onze werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerde in februari 2020 dat ons gezinshuis voldoet aan alle verwachtingen. 

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsverenigingen BPSW .

Klachtenregeling

Omdat wij een veilig thuis willen zijn komt onze vertrouwenspersoon Ymke Peters vier keer per jaar langs voor de kinderen. Zij is vertrouwenspersoon bij het AKJ (Advies en Klachtbureau voor de Jeugdzorg). De kinderen en ook andere betrokkenen zoals ouders en voogd kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
logo_FC.jpg