Happy Kids Huddle

Wat is een gezinshuis?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd definieert een gezinshuis als een kleinschalige woonvorm waarbij jeugdigen 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele verzorging, opvoeding en begeleiding ontvangen van de gezinshuis-ouder(s) die in het gezinshuis wonen, al dan niet met eigen kinderen. Plaatsing in een gezinshuis is bedoeld voor jeugdigen, die vanwege meer complexe problematiek niet in een pleeggezin kunnen worden opgevangen. 

 

In een gezinshuis krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele betaalde opvoeder. Deze opvoeder is er altijd. Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken. 

 

Lees deze brochure op de site van de VNG voor meer informatie over gezinshuizen.