top of page

Visie

Wij willen voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen een gezin zijn waar ze veilig kunnen opgroeien tot evenwichtige en zelfredzame persoonlijkheden. Waar dat mogelijk is stimuleren we terugkeer naar de biologische ouders of wanneer ze ouder zijn het leren zelfstandig te wonen. Met ons werk willen we waarde toevoegen aan de levens van jonge kwetsbare mensen, die vaak al zoveel schade aan hun eigenwaarde hebben opgelopen. Het is onze ambitie om bij te dragen aan hun herstel en het vinden van hoop op een betekenisvol leven. Lees verder voor uitgewerkte visie.

 

NB. De visie wordt begin 2023 aangevuld met de methodiek voor De Loods. 

agape plant.png

Met ons gezinshuis streven we naar het creëren van gedeeld belang voor zoveel mogelijk mensen. Onze drijfveer daarvoor is het begrip agapè: de concrete inzet voor elkaars bloei op weg naar gedeelde vreugde, vooral daar waar die bloei en die vreugde bedreigd worden. Omdat we zien hoeveel een gezinshuis kan betekenen zetten we ons ook graag in voor de groei van het aantal gezinshuizen in Nederland.

There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Leonard Cohen

"

"

bottom of page